Μεσιτική Αμοιβή

Μεσιτική αμοιβή από Ιδιοκτήτες


Για την πώληση του ακινήτου :

• Προμήθεια 2 % + 19 % Φ.Π.Α. επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου.

• Για την μίσθωση ακινήτου :

• Προμήθεια ίση προς ένα μηνιαίο μίσθωμα + 19 % Φ.Π.Α

Μεσιτική αμοιβή από Αγοραστές / Μισθωτές


 Για την αγορά του ακινήτου :
 
• Προμήθεια 2 % + 19 % Φ.Π.Α. επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου.

• Για την μίσθωση ακινήτου :

• Προμήθεια ίση προς ένα μηνιαίο μίσθωμα + 19 % Φ.Π.Α

Copyright 2006 © Charokopos Real Estate. All rights reserved.