Διαδικασία Αγοράς Ακινήτου

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ


Δίδετε ένα ποσό από τον υποψήφιο αγοραστή για να επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον του για το ακίνητο , να σταματήσει η υποδείξη του από τα Κτηματομεστιτικά Γραφεία και να παγιωθεί η τιμή του ακινήτου στον συγκεκκριμμένο αγοραστή..
Συντάζεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που αναφέρει τα εξής:

 • Τα στοιχεία αγοραστή και πωλητή
 • Την αξία του ακινήτου
 • Την διεύθυνση του ακινήτου
 • Τον τρόπο εξόφλησής του
 • Προθεσμία σύνταξης οριστικού συμβολαίου

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο αγοραστής υπαναχωρήσει από την αγορά του ακινήτου, η προκαταβολή θα παραμείνει υπέρ του ιδιοκτήτη. ( εκτός αν υπάρχει νομικό πρόβλημα στο ακίνητο). Αν υπαναχωρήσει ο ιδιοκτήτης η προκαταβολή επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη εις διπλούν.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ


Έπειτα ο δικηγόρος του αγοραστού κάνει τον έλεγχο τίτλων και αν το ακίνητο είναι καθόλα νόμιμο , συντάσεται από τον συμβολαιογράφο το οριστικό συμβόλαιο, το οποίο ελέγχει ο δικηγόρος για τυχόν διορθώσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ


Ο συμβολαιογράφος συντάσει την δήλωση , την οποία υπογράφει αγοραστής και πωλητής και υποβάλλεται από τον αγοραστή στο τμήμα κεφαλαίου της ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο. Ο αγοραστής καταβάλλει τον φόρο εφάππαξ, ο οποίος ορίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ


Μετά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος πρέπει να πάει να μεταγράψει το συμβόλαιο στο υποθηκοφυλακίο της περιοχής του ακινήτου.( Σε μερικές περιπτώσεις πάει και ο ιδιοκτήτης)

Copyright 2006 © Charokopos Real Estate. All rights reserved.