Μεσιτικές Εντολές

Η συνεργασία μεταξύ του ιδιοκτήτη ακινήτου που επιθυμεί την πώληση ή ενοικίασή του και του Κτηματομεσιτικού γραφείου κατοχυρώνεται με τη σύνταξη ειδικού εντύπου που ονομάζεται Εντολή ανάθεσης. Στην εντολή αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του ακινήτου, η τιμή διάθεσής του και η μεσιτική αμοιβή που έχει συμφωνηθεί.

Οι Εντολές ανάθεσης είναι δύο ειδών:

Αποκλειστική Εντολή. Σε αυτήν την περίπτωση το κτηματομεσιτίκο γραφείο αναλαμβάνει αποκλειστικά να προωθήσει και να προβάλλει το ακίνητο μέσα σ’ ένα χρονικό διάστημα. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού εάν το ακίνητο δεν έχει ενοικιασθεί / πωληθεί το κτηματομεσιτικό γραφείο σταματάει την προώθηση του ακινήτου , εκτός αν ανανεωθεί η εντολή.

Απλή Εντολή. Η εντολή αυτή δεν έχει χρονικό περιορισμό. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να υπογράψει όσες εντολές θέλει σε διάφορα Κτηματομεσιτικά Γραφεία. Η αμοιβή καταβάλλεται μόνο σε όποιο από τα Κτηματομεσιτικά γραφεία ολοκληρώσει την πώληση/ενοικίαση του ακινήτου.

Η συνεργασία μεταξύ του αγοραστή / ενοικιαστή ενός ακινήτου που επιθυμεί την αγορά ή ενοικίασή του και του Κτηματομεσιτικού γραφείου κατοχυρώνεται με τη σύνταξη ειδικού εντύπου που ονομάζεται Εντολή αγοραστή / ενοικιαστή / εργολάβου. Στην εντολή αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του αγοραστή/μισθωτή , τα στοιχεία τών ακινήτων που του υπέδειξαν, οι τιμές διάθεσής τους και η μεσιτική αμοιβή που έχει συμφωνηθεί στο καθένα από αυτά.

Η Εντολή ανάδειξης είναι μία:

Απλή Εντολή. Η εντολή αυτή δεν έχει χρονικό περιορισμό. Ο αγοραστής / ενοικιαστής μπορεί να υπογράψει όσες εντολές θέλει σε διαφορα Κτηματομεσιτικά Γραφεία αλλά όχι για το ίδιο ακίνητο. Σε περίπτωση που υπογράψει εντολές σε διαφορετικά γραφεία για το ίδιο ακίνητο και αγοράσει / μισθώσει το συγκεκκριμένο ακίνητο είναι υποχρεωμένος να πληρώσει όλα τα γραφεία που του το έχουν υποδείξει.
 

Copyright 2006 © Charokopos Real Estate. All rights reserved.